Herbestemming Stadhuis Almelo

Reden voor hergebruik

 • Afbreken is geen duurzame oplossing.
 • Het gebouw leent zich uitstekend voor nieuw gebruik / gebruikers
 • De infrastructuur maakt opdelen simpel.
 • De hoofddraagstructuur is uitmuntend geschikt voor ingrepen.
 • Het gebouw is geschikt voor toekomstig gebruik.
 • Vernieuwend- en dynamisch gebruik van de aanwezige m2 meters is mogelijk
 • De stedenbouwkundige structuur wordt sterk beschadigd door afbraak
 • Het gebouw is een jong monument
Coöperatie Hergebruik Gebouwen

Kernwaarden

 • Werken in het Hergebruik Gebouwen netwerk daagt uit tot open innovatie, omdat dit gemeenschappelijk voordeel oplevert.
 • ‘Hergebruik Gebouwen’ streeft optimalisatie na, een selectie van het beste element uit een verzameling. Waar mogelijk worden in het ontwerpproces cradle to cradle doelen gesteld.
 • ‘Hergebruik Gebouwen’ laat zich inspireren tot duurzaamheid door Biomimicry 3.8.

logo klein

Even terugkijken

Voorgeschiedenis

Toen begin juli 2013 bleek, dat de vooruitzichten voor hergebruik van het huidige stadhuis van Almelo niet positief zouden gaan uitpakken, heeft de Coöperatie Hergebruik Gebouwen (CHG) besloten om dit project op eigen initiatief op te pakken en zelf te beoordelen of dit markante gebouw behouden kan blijven voor de toekomst.

CHG is een coöperatie van bedrijven die betrokken zijn bij en kennis hebben van verschillende facetten van hergebruik van gebouwen (www.hergebruik-gebouwen.nl).

 

Herbestemming Stadhuis Almelo

kies-huisvdstad

Herbestemming van het Stadhuis Almelo, maakt het een ‘Huis van de stad – Almelo’

Alle reden om dit onderwerp goed te bestuderen. Er zijn de afgelopen jaren veel panden gesloopt waarvan de Almeloër achteraf vaak vindt dat het een verkeerde beslissing is geweest.

Coöperatie Hergebruik Gebouwen vindt dat het huidige stadhuis vernieuwend, dynamisch ingevuld moet gaan worden.

Dat het onderwerp leeft, uit zich in vele media.

Kansenanalyse sterke punten

invisor

Met de uitkomsten van ons rapport ‘Kansenanalyse voor herontwikkeling Stadhuis Almelo’ als bagage zijn we op dit moment de haalbaarheid aan het toetsen voor de volgende bestemmingen:

 1. voor het wonen voor jong en oud: er zijn twee partijen die hieraan invulling willen geven.
 2. ouderenhuisvesting wordt voorzien van hulp op afroep.
 3. huisvesting van Hof 88; dit zal voor culturele reuring zorgen.
 4. een Almelose horecaondernemer heeft belangstelling om zich te vestigen met een koffiecorner, een foyer, een lunchcafé en een restaurant.
 5. verschillende activiteiten als fitness, gameruimte e.d.
 6. kantoorfaciliteiten op basis van de ‘cloud’.