De afkorting DNA betekent in ons geval ook Dynamische Nieuwe Architectuur. We verwijzen daarmee naar een andere manier van ontwerpen en bouwen en pleiten voor gebouwen die mee kunnen veranderen met de veranderende context.

Hergebruik Gebouwen bestaat uit ervaren en spraakmakende adviseurs, projectontwikkelaars, denkers, vakmensen, ondernemers, wier bedrijven deelnemer zijn van de coöperatie:

We houden ons bezig met de dynamische wisselwerking tussen economie en ecologie in de gebouwde omgeving, en met het organiseren van samenwerking tussen sleutelspelers om duurzame oplossingen mogelijk te maken.

Er wordt expertise vanuit verschillende niches bij elkaar gebracht wordt. Centraal in onze aanpak staat mutualisme, transparantie, simpele regels en korte feedback loops, systeemoplossingen en oog voor zowel ontwikkeling als groei.

Onze overtuiging is dat een gebouw in milieutechnisch, economisch en cultureel opzicht moet aansluiten bij de omgeving en geschikt zijn voor de gebruikers.


 

 

arjan-wijnen

Arjan Wijnen
Sänger-IBCT ingenieurs

Directeur / Co-fouder Coöperatie Hergebruik Gebouwen

linkedin web facebook

eric

Eric Hol
Invisor Omgevingsmanagement

Directeur / Co-fouder Coöperatie Hergebruik Gebouwen

web

saskia

Saskia van den Muijsenberg
nododo / biomimicryNL

Adviseur / Co-founder Coöperatie Hergebruik Gebouwen

linkedin web facebook twitter

guus

Guus Zeillemaker
Phi Architectuur

Architect / Co-founder Coöperatie Hergebruik Gebouwen

web linkedin