Rapport ‘Kansenanalyse voor herontwikkeling Stadhuis Almelo’

Eindoordeel rapport onderzochte bestemmingen

 • Wonen
 • Zorghuisvesting
 • Cultuur
 • Horeca
 • Wellness
 • Overige mogelijkheden

 

Rollen / Betrokkenen

Behalve de al genoemde leden van Coöperatie Hergebruik Gebouwen:

 • Docomomo / Documenteren en Conserveren van gebouwen enz. van de Modern Movement
 • Kuypersgenootschap / Voor behoud erfgoed 1800-2000
 • BAM Utiliteitsbouw Regio Oost
 • Bresser / funderingstechniek / gebouwverplaatsingen
 • Nieuwenhuijse Arends / Adviesbureau voor bouw en risicomanagement
 • Van der Arend Markslag & Partners / multi family office
 • Kamphuis Makelaars
 • Ten Hag makelaars & Financiële dienstverleningsgroep
 • Bureau Ruimtewerk
 • Stichting BOEI / herbestemming industrieel erfgoed / ontwikkelaar – belegger – adviseur

 

Projectaanpak

 • Zoeken potentiele gebruikers uit de onderzochte vormen van hergebruik
 • Opstellen voorlopig Programma van Eisen
 • 3D model huidige toestand basis gebouw
 • Eerste gewijzigd model
 • Vaststellen exploitatiekosten / koop- / huurkosten
 • Voorlopige contracten sluiten / beleggers informeren
 • Voorlopigdefinitiefmodel
 • Definitieve contracten
 • Aanvraag omgevingsvergunning
 • Start bouwwerkzaamheden

 

Subsidies / Financiering

 • Stichting Boei / herbestemming industrieel erfgoed / ontwikkelaar – belegger – adviseur
 • Provincie Overijssel / pilots innovatie tegen leegstand van kantoren
 • HMO / subsidiëren van onrendabele top, nu ook bij leegstaande kantoren
 • Oost NV / bemiddeling in financieringsconstructies
 • Trust / particuliere & banken financiering